World Peace Flame Oosterbeek - Kind met vlam

ANBI status

DOOR DE BELASTINGDIENST IS DE STICHTING WPF ERKEND ALS ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING (ANBI). GIFTEN ZIJN DAARMEE AFTREKBAAR VAN DE BELASTING. GIFTEN KOMEN VOLLEDIG TEN GOEDE AAN HET GOEDE DOEL.

Naam: Stichting World Peace Flame Renkum.
RSIN: 850246805. (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer).
Contactgegevens: Secretariaat Lawijckerhof 10 , 6874 AT Wolfheze, tel 026 3706615/ 06 51241219
Bestuurssamenstelling: Voorzitter Andre A. van Schaveren, penningmeester Peter H.J. de Jong.

Beleidsplan: het World Peace Flame-monument bij het Airborne Museum in Oosterbeek is opgericht om de verbinding te symboliseren tussen “herdenken” en de “weg voorwaarts naar vrede”. De vredesvlam is dag en nacht zichtbaar en herinnert zo inwoners van Oosterbeek/Renkum en de vele bezoekers van het Airborne Museum uit binnen-en buitenland aan het belang van vrede en inspireert dat ieder mens een belangrijke rol kan spelen in het bereiken van vrede op elk niveau in de samenleving. Naast deze functie van op de agenda houden van vrede , biedt het monument aan organisaties en individuen een verzamelplek voor b.v. een stille tocht of tot uitdrukking brengen van solidariteit bij vredesbedreigende gebeurtenissen in de wereld.

Beloningsbeleid: niet van toepassing, de stichting werkt alleen met vrijwilligers.

Doelstelling statutair: de stichting heeft ten doel het oprichten en instandhouden van een monument in de gemeente Renkum voor een eeuwigdurende brandende vredesvlam, de World Peace Flame, waarvoor een overeenkomst is gesloten met de World Peace Flame Foundation, als mede het verrichten van alle andere verdere handelingen die met het voorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Oprichtingsactiviteiten: commitment verkregen van het bestuur van het Airborne Museum, vergunning aangevraagd en verkregen van college van B&W van Renkum, aanvragen verzorgd en verkregen van diverse fondsen, sponsors en maatschappelijke organisaties voor in totaal euro 30.000, diverse acties gevoerd onder de bevolking en ondernemers van Renkum, alsmede het genereren van de benodigde publiciteit hier om heen.

Jaarverslag 2019: Het monument wordt van bestuurswege schoon gehouden en onderhouden. Met sponsoring van Oosterbeekse bloemisten worden o.m. bloemen gelegd ter gelegenheid van de door de VN uitgeroepen Internationale Dag Voor De Vrede.

Staat van Baten en lasten: Zie bijlage