World Peace Flame Oosterbeek - Kind met vlam

Support, Sponsoring en Donaties

Onze gedroomde plek was een World Peace Flame-Monument bij het Airborne Museum.

Airborn museum oosterbeek
Foto: Airborne Museum 'Hartenstein'/Berry de Reus.
Juist bij het Airborne Museum kan in onze visie prachtig de verbinding worden gesymboliseerd tussen ‘herdenken’ en ‘de weg voorwaarts naar vrede’. Het is ook om die reden dat zowel bestuur en directie van het Airborne Museum, als het bestuur van de Stichting Bridge to the Future de komst van het World Peace Flame Monument vanaf het eerste moment hebben toegejuicht. Een bijzonder woord van dank gaat uit naar Paul Tirion,bestuurslid van het Airborne Museum, die ons onvermoeibaar heeft geholpen en geïnspireerd bij de realisatie van het monument.

De volgende stap was naar de gemeente, voor het verkrijgen van een vergunning. Tot onze vreugde heeft ook het college van B&W van Renkum direct enthousiast gereageerd. Paul met toorts Bij het verlenen van de vergunning motiveerde B&W “…dat de plaatsing van een World Peace Flame en het realiseren van een verbinding tussen de Naald en het Airborne Museum een hedendaagse aanvulling vormen op het waardevolle verhaal en de belangrijke boodschap die ook aan de komende generaties doorgegeven moet worden”.

Een grote zet om de financiering van het WPF-Monument rond te krijgen is gegeven door een tweetal fondsen, de in Oosterbeek gevestigde Stichting A.C. Van Deventer en een familiefonds dat anoniem wil blijven. Daarnaast werden we zeer geholpen door de toezegging van het Airborne Museum om het gas voor de World Peace Flame voor haar rekening te nemen. Paul met toorts

Een mooie financiële bijdage mochten wij ontvangen van Rotary Oosterbeek Kabeljauw, Rotary District 1560 ( districts grant) , Ronde Tafel Oosterbeek, Gemeente Renkum, Airborne Wandeltocht , Citer, Rabo-stimuleringsfonds en Dorpsplatform Oosterbeek.

Dankbaar zijn wij ook voor alle sponsoring in natura :
Amelink Tapijt - Artpollo Debventer - Bakkerij Aalders Doorwerth - Bouwman jr. BV - Citer - Coop Oosterbeek - De Ganzenvlucht - Dorenweerd College - DTT Technische Installaties BV - Eclipse Combustion BV - Emdeeha - Glashandel Van De Vlugt - Hotel Dreyeroord - Jan van Hooydonk - Metaalplan Uden - notaris R. Nagtzaam - Ondernemers Vereniging Oosterbeek - PLus Pansier Renkum - Restaurant De Oude Herberg - Restaurant Hartenstein - Restaurant Schoonoord - Slijterij Wijdeveld - Solar Nederland - Vivare

Doek met sponsors

OOK NU NOG HEBBEN WE UW SPONSORING EN DONATIES HARD NODIG
Het monument is gerealiseerd, nu nog de projecten die hieraan een verdieping kunnen geven, zoals het lespakket "Lopend Vuurtje," voor het basisonderwijs. En ook voor onderhoud is geld benodigd. Uw bijdragen zijn daarvoor onontbeerlijk

Stort dan nu uw bijdrage op:
Rekeningnummer 1606.59 035 (IBAN: NL10RABO0160659035 - BIC: RABONL2U)
tnv. Stichting WPF Renkum
te Oosterbeek

Stichting WPF Renkum heeft de Anbi status, dit betekent dat giften fiscaal aftrekbaar zijn.


Hartelijk dank!