World Peace Flame Oosterbeek - Kind met vlam

Speech Monique Schieman

Speech Monique Schieman

Geweld eindigt ... waar liefde begint
oorlog en vrede
zwart en wit
liefde en haat
angst en blijdschap
gevoelens die we allemaal zo goed kennen

Waar kiezen wij voor?
In de wereld.. waarin we nu leven .. zijn de tegenpolen heel sterk.
In negatieve zin is dat zo, maar ook in de positieve.
Waar kies ik voor?
Kijk ik naar wat er niet goed gaat in de wereld ...of richt ik mij op positieve ontwikkelingen?
Ik kies voor het positieve.
Als inwoner van Oosterbeek nam ik in januari 2011 het initiatief om de World Peace Flame naar Oosterbeek te halen.
Van meet af aan stond deze plek mij voor ogen.
Deze streek die zo nauw verbonden is met de laatste wereldoorlog, waarbij er zoveel verwoest werd en waarbij er zoveel leed was.
Tegelijkertijd zien we om ons heen dat we in staat zijn om deze verwoestingen en dit leed te herstellen ...... onszelf te herpakken.
De behoefte om samen de wereld beter te maken neemt steeds weer de overhand.
Dát is een kracht die we allemaal .... ieder van ons... in ons hebben.
En het begint ook bij jou. Jouw houding kan een groot verschil maken.
Een glimlach of een groet, naar iemand die je niet kent, maakt voor allebei de dag anders.

 

Dit monument is een teken van hoop en een teken van onze drang naar Vrede.
Geplaatst naast het Vredespad, bij het Airborne Museum, dat zich ook bezint op de vraag hoe je de omslag van het herdenken, naar vrede kan uitdragen.

 

Kinderen weten bij hun geboorte nog niet wat goed en kwaad is.
Ze vertrouwen op hun omgeving. Hun intuitie is echter scherp, ze voelen haarfijn aan of iets goed is... of dat iets kwaad is.

 

Ze hebben allemaal hetzelfde recht meegekregen ... het recht om te leven in liefde en vrede.
Wat willen wij onze kinderen meegeven?
Wat wil ik mijn kinderen en kleinkinderen meegeven?
Goed speelgoed, geen geweren, geen agressieve game spelletjes.
De agressie sluipt via tv - games en pesten bij mensen de huiskamer in. Zien wij eigenlijk nog wel waarmee zij spelen?
Zijn we ons daar echt van bewust?
Jonge kinderen zien op die manier dat mensen een ruzie met een geweer oplossen en niet met met een gesprek.
Wat mij betreft wordt het tijd dat we onze stem krachtiger laten horen tegen al dat geweld op televisie in games... en ... in de wereld om ons heen.
Wij kunnen onze kinderen leren dat je met aandacht en liefde veel verder komt ... dan met ruzie en haat gevoelens.
Daarin kunnen wij een voorbeeld zijn.
Vrede begint immers bij jezelf, bij je kinderen, in je eigen gezin, met de mensen om je heen.
Pas als je dat bewust hebt kun je het ook gaan uitdragen.

 

Vrede .......... wat is dat?
Is het zo simpel als mijn kleindochter van 9 het laatst zei?: “Omie vrede is toch gewoon geen ruzie maken?”
Daar zit alles in.
Samen leven is klaar staan voor elkaar, verschillen niet uitvergroten, maar open staan om elkaar te ontmoeten.
De World Peace Flame heeft wereldwijd deze functie ... het verbinden en bewustmaken van onze gedachten en van de handelingen die we doen.
Er branden inmiddels honderden vlammen ... wereldwijd.
Speech Monique Schieman Steeds weer is dit monument een symbool van verzoening, een roep tot de wil om samen in vrede te leven, los van raciale – culturele - of geloofs -verschillen.
Bij het Peace Flame Momument in Enschede komen spontaan groepen vluchtelingen bij elkaar om samen met de plaatselijke bevolking te praten .....zodat ze elkaar beter leren kennen, en daarmee de verschillen te overbruggen.
In Londonderry- Ierland- organiseerde een geestelijk leider een World Peace Flame Monument. En het werkt... katholieke - en protestante jongeren komen er samen ..... en ze praten er met elkaar.
Basisscholen kunnen gebruik maken van het door de World Peace Flame Foundation ontwikkelde lespakket... dat “Lopend Vuurtje” heet.
Kinderen beleven daar veel plezier aan en ze leren om anders naar elkaar te kijken ... dat blijkt zijn vruchten af te werpen.
Die naam ...“Lopend Vuurtje” ... is bewust gekozen want het lespakket gaat inderdaad als een lopend vuurtje over de hele wereld.
Wereldwijd werken al honderden scholen met dit lesprogramma.
Namens onze stichting geven wij jullie deze koperen vredeslamp straks mee. Zoek er een mooie plek voor op school. Zorg ervoor dat jullie de gesprekken over vrede wakker houden en die ook uitdragen .....Ik zal hem jullie straks overhandigen.

Vrede moet je ... en kun je ... doorgeven
Licht moet je ... en kun je ... doorgeven.
Daarvoor is wel een bewustzijn nodig.
Wat is er mooier dan dat deze vlam ontstoken wordt op de kortste - en de donkerste dag van het jaar? Een vlam die ons dagelijks doet herinneren aan dit Vredes bewustzijn.
Vanaf nu zal dit licht zijn schijnsel werpen over deze plek , dit dorp, deze regio.
Geweld eindigt ... waar liefde begint.