World Peace Flame Oosterbeek - Kind met vlam

01-11-2022 WERELD VREDES VLAM VAN RUSSISCH GAS AF

Met ingang van 1 november a.s. zal de Wereld Vredes Vlam bij het Airborne Museum worden afgekoppeld van door Gazprom geleverd gas.

“We hoorden pas recent dat onze vlam brandt op Russisch gas, een grotere tegenstelling tussen de boodschap van de Wereld Vredes Vlam en voeding met door Rusland geleverd gas is niet denkbaar ”, aldus voorzitter André van Schaveren en penningmeester Peter de Jong van de Stichting World Peace Flame Renkum. In goed overleg met de directeur Airborne Museum en World Peace Flame International is besloten de toevoer van Russisch gas te stoppen en voorlopig over te gaan op lampenolie als brandstof voor de vlam. Nadeel is dat de Wereld Vredes Vlam vanaf de weg moeilijker zichtbaar zal zijn, zeker overdag. Eventueel kan later worden teruggeschakeld naar Europees gas, maar ook dat is , zeker in de huidige tijd, niet duurzaam. Naarstig zal worden gezocht naar een permanente en duurzame oplossing, die recht doet aan de geschiedenis en statuur van de Wereld Vredes Vlam, in 1999 in Wales ontstoken aan vredesvlammen van alle continenten.